Fråga oss gärna! 0570-194 40 eller info@billigtvvs.se

  •   Bra priser på kända märken
  •   Snabb leverans
  •   150 dagars returrätt

Pumpautomat

Söker du en pumpautomat för dricksvatten eller bevattning? Då har du kommit rätt. Här hittar pumpautomater i olika utföranden och storlekar, med både 1- och 3-fasinstallation. Vi har valt ut pumpar från E.M.S. och Pedrollo då de håller hög kvalitet och är mycket driftsäkra. Du får mer information om vad som är bra att tänka på när det kommer till pumpautomater under produkterna.

Läs mer...

 

Antal liter

Flöde (Qmax)

Spänning

Varumärke

Visar 25 av 25 produkter

Vad är en pumpautomat?

En pumpautomat används i huvudsak till att pumpa upp vatten från brunnar, sjöar eller andra vattendrag. Vattnet kan sedan användas till fritidshuset eller till bevattning. Pumparna är mycket praktiska och tryckströmbytaren gör att de stängs av automatiskt när du stänger kranen vid tappstället. De är kompakta och installationen är enkel, vilket gjort pumpen särskilt populär bland fritidshusägare.

Tillbehör till pumpautomater

Det vanligaste är att man använder tillbehör till pumpautomater som PEM-slang, både på sugsidan och trycksidan av pumpen. Vi rekommenderar att använda minst 32 mm PEMslang på sugsidan. Kopplingar mellan slang och pump finns i två olika varianter av såkallad PRK (plaströrskoppling) som finns i både plast och mässing. I änden på sugsidan monteras en bottenventil för att inte vattnet skall rinna tillbaka i vattendraget när pumpen stängs av.

Om du ska använda pumpen till vattenförsörjning av växthus eller trädgård så är det vanligt att montera ett väggfäste i änden på trycksidan. I väggfästet monteras sedan en tappkran.
 

Hur installeras en pumpautomat?

Med en rätt installerad pumpautomat är förutsättningen för en trygg och säker vattenförsörjning stor. De flesta driftsstörningar beror på felaktigt installerade pumpar. De vanligaste orsakerna är:

1. Pumpen har körts mot stängd kran eller felaktig/feljusterad tryckströmbrytare.

2. Pumpen är sönderfrusen.

3. Fläktkåpan har tryckts in under transporten och låst fläkten.

Detta leder ofta till onödiga reparationskostnader. Följ därför nedanstående instruktioner noga.

 

Leverans & montering

Börja med att kontrollera att pumpen inte skadats under transporten. Det gör du genom att vrida runt motoraxeln med en skruvmejsel via centrumhålet i fläktkåpan. Fläkten ska rotera fritt. Justera fläkten vid behov.

Pumpen är avsedd för fast installation. Den ska monteras på frostfri plats. En kort köldknäpp räcker för att förstöra pumpen. Uppställningsplatsen bör dessutom vara ren, torr och välventilerad.

Elfara & elanslutning

Pumpar står ofta i trånga fuktiga utrymmen. Därför är det nödvändigt att vara extra försiktighet med el. Bryt alltid strömmen innan du rör pumpen. 1-fas pumpar ska kopplas till jordat vägguttag. Om skarvsladd användes måste man förvissa sig om att även denna är jordad och felfri.

Det kan vara förenat med direkt livsfara att vidröra en pump som inte är ordentligt skyddsjordad.

Enfaspumpar levereras med sladd och stickpropp helt klara för att kopplas till vanligt jordat vägguttag. De är dessutom försedda med inbyggt motorskydd.

Viktigt: Vid byte av nätsladd på en pumpautomat ska man förvissa sig om att tätningen blir lika effektiv som före sladdbytet. Låt alltid en behörig elinstallatör utföra sladdbytet.

 

Sugledning & bottenventil

Om du byter pump, där den nya pumpautomaten har samma eller lägre kapacitet som den utbytta, kan den i regel kopplas till befintlig sugledning. Ska en större pump eller ny sugledning installeras så är det av största vikt att sugledningen blir tillräckligt grov. Kontakta alltid pumpleverantören om det råder tveksamhet om rätt ledningsdimension.

En bottenventil ska alltid monteras. I grävda brunnar bör den sitta minst tre decimeter från brunnens botten. I borrade brunnar bör bottenventilen monteras cirka 11 meter under pumpens nivå. Detta förhindrar att pumpen går torr om vattenuttaget är större än tillrinningen. Använd alltid bottenventil med minst samma dimension som sugslangen. En kvalitetsventil i metall rekommenderas.
 

Ledningsanslutning

Sugledningen kopplas till uttaget på pumpens gavel (längst bort från motorn). Tryckledningen kopplas till uttaget rakt upp (närmast motorn). Innan tryckledningen ansluts ska pumpen och helst hela sugledningen fyllas med vatten. Det är av största vikt att alla anslutningar är helt täta. Läckage på sugsidan innebär att driftsäkerheten äventyras. Läckage på trycksidan innebär risk för vattenskador.

 

Igångsättning

1. Fyll pumpen och sugledningen med vatten.

2. Stäng kranen på utloppet helt och starta pumpen.

3. Öppna kranen lite. Pumpen arbetar bäst om trycket på utloppet är ca 0.5 - 1 Bar (kg//cm2). Pumpen drar nu ut kvarvarande luft från sugledningen. Låt pumpen arbeta så länge det kommer ut luft. Upphör luftflödet ska pumpen stoppas och återfyllas med vatten.
Därefter upprepas starten.

Ett tips: I anläggningar där det av någon anledning är svårt att fylla sugledningen med vatten kan det ta lång tid att få ut all luft. Detta är normalt och tyder inte på något fel. Pumpen har mycket sämre förmåga att pumpa luft än vatten. Uppstarten underlättas då avsevärt om man ordnar så att man på utloppet kan hålla emot med handen och känna att det hela tiden kommer luft. Man märker då direkt när luftflödet upphör och det är dags att fylla på vatten.


Service & allmänna råd

En pumpautomat är helt underhållsfri och kräver ingen regelbunden service. En rätt dimensionerad pumpanläggning arbetar som regel utan problem under en lång följd av år. För att uppnå detta ska pumpen, sugledningen, tanken och tryckströmbrytarens inställning, vara i harmoni med varandra. Acceptera inte att pumpen startar ideligen eller att tryckskillnaden mellan till och frånslag är för stor. Rådgör med fackman för rätt dimensionering och inställning. Pumpen arbetar bäst om den har ett visst mottryck. Om pumpen användes för exempelvis påfyllning av öppna kärl eller andra installationer utan naturligt mottryck ska en ventil monteras på trycksidan. Ventilen justeras så att pumpen under normala driftförhållanden arbeta mot 1–2 Bar.

Pumpen är konstruerad för att arbeta i rent vatten. Salt/bräckt vatten eller vatten som innehåller sand eller andra föroreningar förkortar pumpens livslängd avsevärt. Garantin avser materialfel, inte fel som förorsakats av omgivningen.

 

Tryckströmbrytare

Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan. Det bör om möjligt vara en skillnad mellan till och frånslagstryck på 1–3 Bar (kg/cm2). Ju större pump, ju större intervall. Täta till och frånslag sliter på anläggningen. Bryttrycket bör alltid ligga minst 1.0 Bar under pumpens maximala tryck. Ligger man för nära pumpens maxtryck finns risk för överhettning av pumpen om den vid något tillfälle inte skulle orka upp till bryttrycket.

Ett lämpligt start- och bryttryck varierar med omständigheterna, från anläggning till anläggning. Vanligen ligger dock starttrycket runt 2 Bar. Vid justering av pumpens starttryck ska alltid lufttrycket i tanken ändras.

OBS: Bryt alltid strömmen innan brytaren öppnas

Viktigt: Om din pumpautomat används för bevattning ska tryckströmbrytaren justeras så att pumpen går kontinuerligt under bevattningen. Därmed undvikes onödigt slitage. Den justeras enligt följande: Genom att vrida muttern som sitter mitt i brytaren åt höger så ökas både till och frånslagstryck.

 

Kontrollera luftnivån

Om pumpen är kopplad till hydrofor ska luftnivån i tanken kontrolleras med jämna mellanrum. I membrantankar ska lufttrycket kontrolleras regelbundet. Innan trycket mäts ska pumpen stängas av och en kran öppnas. Rätt tryck i tom tank är 0.9 x pumpens starttryck. För lite luft i en hydrofor eller för lågt tryck i en membrantank yttrar sig genom att pumpen startar direkt eller nästan direkt efter en kran öppnas.

 

Vägledning kring pumpautomater

Har du några frågor eller funderingar kring pumpautomater i vårt sortiment är du välkommen att kontakta vår kundservice, så hjälper de dig vidare. Vi ser fram emot att vägleda dig till rätt pumpautomat.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Moms visas:
Produkter
Handla
Information
Trustpilot